Pontus Eriksson

Arkitekt, partner
Tengbom arkitekter

Elisabet arbetar som områdeschef för förskolan i Tyresö kommun och Pontus som arkitekt på Tengbom arkitekter. De arbetar med ett program för förskolans lokaler inför att kommunen ska bygga flera förskolor under kort tid. Genom programmet vill man nå en effektivare planerings- och byggprocess och skapa hög kvalitet i de förskolor som byggs. Hör om framtidens flexibla förskolemiljöer utformade utifrån läroplanen samt riktmärken för barngruppernas storlek.Pontus är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

13:25
Att hinna med en snabb utbyggnation med bibehållen kvalitet – lösningar för en effektivare planerings- och byggprocess genom konceptförskola
  • Hur kan en konceptförskola snabba på planerings- och byggprocessen av förskolor?
  • Vad krävs för att nå såväl kvalitet som kostnadseffektivitet med förskolelokalerna?
  • Hur säkrar vi att vi når de pedagogiska och funktionella kraven på förskolans lokaler?
  • Arkitektur och byggtekniska frågor inför utformningen av en konceptförskola som är tänkt att återanvändas på flera platser