Poul Perris

Leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor och handledare
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Poul har mångårig erfarenhet av att hjälpa människor med psykiska lidanden och problem. Han företräder Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm där han ansvarar för psykoterapeutprogrammet. Han är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare.Poul är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

14:55
Att upptäcka och bemöta barn och unga med självskadebeteende och självmordstankar
  • Hur kan vi identifiera och upptäcka elever med självmordstankar och vilka signaler ska vi vara vaksamma på?
  • Att möta självmordsnära med medmänskligt stöd – hur kan man bemöta och hantera unga som har självmordstankar?
  • Verktyg för dig som möter unga med självdestruktivt beteende i ditt arbete