Ramin Kabiri

Bitr. enhetschef
Stockholms stad

Ramin arbetar som biträdande enhetschef på Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Ramin är utbildad till sjukgymnast och kompletterat med många vidareutbildningar så som magisterexamen i ledarskaps- och organisationsutveckling, idrottsmedicin, akupunktur, motivation, fysiologi med mera. Han utsågs till Årets Hälsofrämjande chef på Chefgalan 2019.Ramin är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 1

16:30
Så tar vi tillsammans ett helhetsgrepp om hälsoarbetet och skapar en välmående organisation såväl som personalstyrka
  • Hur har vi genom motiverande ledarskap engagerat hela organisationen i det hälsofrämjande arbetet?
  • Så skapar vi en välfungerande verksamhet med god arbetsmiljö där personalen är den viktigaste resursen
  • Så uppnår vi ett bättre resultat för organisationen i helhet genom att stärka och utveckla individen och gruppsamhållningen ur en hälsofrämjande synvinkel