Regina Kevius

Stadsbyggnads- och exploateringschef
Sundbybergs stad

Sundbyberg är till ytan den minsta kommunen i Sverige och samtidigt den kommun som har den högsta befolkningstillväxten i landet. Stadsutvecklingen genomförs samtidigt i fem olika stadsdelar och dessutom planerar kommunen att gräva ned järnvägen som går igenom centrala Sundbyberg. Hur säkerställer Sundbyberg stadskvaliteten och hur arbetar de med en hållbar stadsutveckling? Under denna föreläsning får du ta del av Sundbybergs arbete mot framtidens hållbara och kvalitetssäkra stad.Regina är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

09:10
Så skapar vi en hållbar stadsutveckling med fokus på stadskvalitet
  • Hur du tar fram en hållbar strategi för planering och byggande av nya bostadsområden
  • Framgångsfaktorer och fallgropar inom hållbar stadsutveckling!