Richard Carstedt

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten

Richard är Socialdemokratiskt Regionråd med ansvar för regional utveckling i Västerbotten sedan 2019. Han har suttit i Skellefteå Krafts Bolagsstyrelse men också i kommunstyrelsen i Skellefteå under 8 år. Rickard brinner för hur kan vi koppla ihop utvecklingsfrågor och social hållbarhet för att utveckla en hållbar region.Richard är med som talare på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering
9 november

13:45
Energiförsörjning och elnätskapacitet vid investeringar, expansion och nya etableringar – så planerar du med höga klimatambitioner
  • Så bedriver vi ett utvecklingsarbete för att öka kunskapen och medvetenheten kring framtiden elförsörjningsbehov och befintlig kapacitet
  • Hur vi planerar för energiförsörjningen och elnätskapaciteten i samband med nya etableringar
  • Hur ställa om och verka för elektrifiering av den tunga godstrafiken?
  • Så bidrar regionen till Sveriges och EUs hållbara framtid där energiförsörjning och elnätskapacitet är en viktig nyckelfaktor