Rickard Andersson

Projektledare upphandling förskolebyggnader
AffärsConcept/SKL Kommentus

I våras genomfördes en förstudie inför en möjlig ramavtalsupphandling av förskolor, ett projekt som initierats av SKL och SKL Kommentus Inköpscentral. I förstudien kom man fram till att en ramvtalsupphandlng ska göras men i enlighet med de projektdirektiv som förstudien kom fram till. Under hösten fortsätter arbetet med förberedelser av ramavtal där man bland annat tittar på kravställan vad gäller de tekniska och pedagogiska funktionella kraven, uppdelningen av anbudsområden som möjliggör för flera leverantörer att leverera enligt ramavtalet, behoven kring finansieringsalternativ hos kommunerna med mera. Rickard är projektledare för ramavtalet på SKL Kommentus.Rickard är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

10:55
Att säkerställa kvalitet och samtidigt nå effektiviseringsvinster vid framtagandet av koncept för förskolor
 • Typhus för bostäder har varit mycket lyckat – går det att effektivisera på samma sätt vad gäller förskolor?
 • Vad kan vi som bygger förskolor lära av typhusen för bostäder?
 • Var i processen och under vilka villkor kan skalfördelar uppstå?
 • Vilka vinster ger det beställaren, verksamheten, projektören och entreprenören?
 • Förberedelser inför ramavtalsupphandling av förskolor
  – Teknisk och pedagogisk funktionalitet
  – Upphandlingstekniska frågor
  – Finansiering och affärsmässiga ställningstaganden