Robin Berkhuizen

VD
Emrahus

Efter att ha träffat psykologen Bo Hejlskov Elvén på en konferens insåg Robin att han, med rätt input från experter, kunde bygga världens bästa LSS-boenden. Med sitt företag Emrahus har Robin nu byggt mer än 20 energismarta och kognitivt tillgängliga LSSboenden i hela Sverige, från Gävle i norr till Landskrona i söder. I Emrahus har Robin kombinerat kunskap inom design och arkitektur, hållbart byggande och kognitiv tillgänglighet för att skapa LSS-bostäder där både personal och boende kan må så bra som möjligt.Robin är med som moderator och talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
23 mars

16:10
Hur möter du behovet av LSS-boenden som är tekniksmarta och kostnadseffektiva och som erbjuder en god boendemiljö?
  • Hur vi genom satsningar på välfärdsteknik och modern utformning av LSS-bostäder kan skapa attraktivitet, funktionalitet och resurseffektivitet
  • Så utvecklar och bygger vi energi- och kostnadseffektiva LSS-bostäder
  • Hur kan teknik, ljussättning och bostädernas utformning göras hemtrevligt, tryggt och funktionellt?
  • Hur ser ett framtidens moderna LSS-boende ut egentligen?