Rut F Öien

Distriktsläkare
Primärvården Blekinge

Rut F Öien arbetar som distriktsläkare på primärvården i Blekinge samt är docent i allmänmedicin, Lunds Universitet och Adjunct Associate Professor, Monash University, Melbourne, Australien. Rut är även initiativtagare till och utvecklare av RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, och nu ordförande i RiksSårs styrgrupp. Hon har många års erfarenhet av klinisk patientnära forskning, internationellt forskningssamarbete och som föreläsare, både nationellt och internationellt, inom sår och sårbehandling. Rut är även medicinsk expert för bl.a. SBU och har fått utmärkelser som EPSA, European Public Sector Award 2007, Götapriset 2007 och Guldskalpellen 2017.Rut är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 1

11:00
Olika sårtyper – såröversikt och kategorisering
  • Såröversikt och fallbeskrivningar – kategorisering av vanliga och ovanliga sår
  • Hur resonera och agera utifrån sårets utseende och egenskaper?

Diagnostiseringens betydelse för behandlingsstrategin – rätt diagnos till rätt person

  • Diagnostiseringens avgörande betydelse för behandlingsstrategin och sårläkning
  • Så blir diagnostisering en prioriteringsfråga som gynnar vårdpersonalen, patienten och samhället
  • Effektiv diagnostisering genom korrekt bedömning och dokumentation med patientens situation, tillstånd och förutsättningar i åtanke
  • Så minska risken för diagnostiska fel genom ett systematiskt och förebyggande arbete