Sara Bäckström

Tf Enhetschef kompetensförsörjning
Svenska Kraftnät

Sara Bäckström arbetar primärt i sin roll med att leda det operativa och strategiska arbetet inom områdena rekrytering, employer branding och introduktion för verksamheten. Sara är utbildad personal- och beteendevetare och har sedan tidigare arbetat inom den privata sektorn i ledande roller inom rekrytering och konsultverksamhet, men också med försäljning och verksamhetsstöd.Sara är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

15:20
Hur du löser kompetensförsörjning med höga krav på säkerhetsskydd genom samarbete mellan enheter i rekryteringsprocessen
  • Hur kan ett fungerande samarbete underlätta att kraven på säkerhetsskydd uppfylls i rekryteringsprocessen?
  • Vilka kunskaper behöver HR-funktionen ha för på att uppfylla kraven i Säkerhetsskyddslagen och NIS?
  • Vilka befattningar ska involveras i rekryteringsprocessen?