Sara Elmén

Hållbarhetsstrateg och processledare
WSP Analysis & Strategy

Sara Elmén är strateg och processledare inom hållbar stadsutveckling, med lång erfarenhet av samverkan inom och målstyrning av samhällsbyggnadsprocessen. Saras expertområde är att definiera konkreta sociala, ekonomiska och ekologiska mervärden som gör skillnad och följer med hela vägen, från strategi till människors vardag. Dialog, förankring och inkludering menar hon är ledord för en lyckad process när olika aktörer och kompetenser ska samverka för en gemensam målbild och ett gemensamt resultat.Sare är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

09:40
Framgångsrika strategier vid förtätning och nybyggnation
  • Så arbetar du strategiskt vid förtätning och nyexploatering för att skapa framtidens hållbara stad
  • Så ser planerings- och genomförandeprocessen ut för långsiktigt hållbar samhällsbyggnad vid förtätning och nyexploatering