Sara Hernäng

Fastighetsstrateg
Järfälla kommun

Järfälla har ett spännande läge i norra Stockholmsområdet. Här växer en helt ny stadsmiljö fram tillsammans med nya infrastruktur-satsningar som tunnelbana, regionaltåg och ”Förbifart Stockholm”, vilket gör att Järfälla inom 15 år kommer att växa från 80 000 till 120 000 invånare. Sara delar med sig av deras gedigna arbete med strategisk lokalförsörjning.Sara är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
15 mars 2021

09:35
Strategisk och hållbar lokalförsörjning – så möter du behoven på på lång och kort sikt
  • Olika trender som påverkar arbetet med lokalförsörjning och din fastighetsverksamhet
  • Hur ser framtida arbetssätt med strategisk lokalförsörjning ut?
  • Vilka krav ställer detta på organisationen?
  • Järfälla kommuns arbete med strategisk lokalförsörjning 2.0
  • Program och utformning av lokaler