Sara Hernäng

Fastighetsstrateg
Järfälla kommun

Järfälla kommun har ett spännande läge i norra Stockholmsområdet där man inom 15 år kommer att ha vuxit från 75 000 invånare till 120 000 invånare. Sara är fastighetsstrateg i Järfälla kommun och delar med sig av spännande lokalförsörjningsarbete.Sara är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 1

11:10
Organisation och process för strategisk lokalresursförsörjning
  • Vad krävs för att nå en kommungemensam syn på processer och riktlinjer för fastigheter och lokaler?
  • Organisation och processer som gör det möjligt för oss att jobba effektivt utifrån uppsatta mål
  • Planering, produktion och förvaltning med fokus på långsiktighet
    – hållbara lokaler i framtidens Järfälla