Sara Malmgren

Advokat
Foyen Advokatfirma

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, och är i mycket en anpassning till dagens digitala samhälle. Mycket är sig likt, men en hel del nya krav ställs framför allt på dig som hanterar personuppgifter eller som är personuppgiftsansvarig. Under anförandet kommer Sara att behandla grunderna i Dataskyddsförordningen samt beröra vikten av säkerhet och integritetsskydd. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar den dagliga verksamheten efter de nya krav som ställs. Sara är advokat och arbetar sedan snart 20 år med IT-juridik och integritetslagstiftning, och föreläser frekvent om framförallt integritetsfrågor och Dataskyddsförordningen.Sara är med som talare på konferensen
Dag 1

13:00
GDPR och hantering av personuppgifter i offentlig sektor – så påverkas dokument- och ärendehanteringsprocessen
  • GDPR – vad har hänt sedan lagen trädde i kraft?
  • Den nya dataskyddsförordningen – vilka är de viktigaste förändringarna och hur påverkar de dig som registrator i praktiken?
  • Personuppgifter – bestämmelser, skyldigheter och ansvar
  • Informationssäkerhet, diarieföring och arkivering – aktuellt om lagstiftningen
  • GDPR och förhållandet till annan lagstiftning