Semira Vikström

Rektor Visättraskolan
Huddinge kommun

I grunden är Semira legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap i årskurs 4–9. År 2014 utsågs hon till ”Årets chef” i Huddinge, 2018 var hon en av tre finalister till ”Stora skolledarpriset” och vann priset 2020. På Skolledare21 stod hon 2019 som finalist till utmärkelsen ”Årets rektor” och vann 2020.Semira är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

11:20
Systematiskt trygghetsarbete och skolutveckling som grund för goda relationer, trivsel och studiero
  •  Så skapas god studiero, kvalitativ undervisning och en trygg arbetsmiljö genom hälsofrämjande elevhälsoarbete
  • Organisation och process för ett trygghetsarbete som når hela vägen in i klassrummet
  • Så kan man arbeta med värdegrund och förhållningssätt för en trygg skola som förebygger och förhindrar våld och hot, trakasserier samt mobbing bland skolans elever
  • Relationskapande arbete och ett tydligt ledarskap – så arbetar vi för att uppmärksamma och inkludera elever med behov av extra stöd och vägledning