Simone Kreutzer

VD, Certifierad passivhusexpert, energisamordnare
IG Passivhus Sverige AB

Simone är en av Sveriges främsta experter inom passivhusbyggnation och är VD för intressegruppen IG Passivhus Sverige AB. IG Passivhus Sverige bildades för att informera, kvalitetssäkra, utbilda och stötta byggbranschen och alla andra som är intresserade av passivhustekniken. Lyssna till en mycket inspirerande föreläsning där Simone ger exempel på hur du kan bygga både kostnadseffektivt, miljö- och klimatvänligt samt skapa en god lärmiljö.Simone är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

09:10
Senaste kunskaperna inom modernt miljövänligt byggande – så bygger du skolor med höga komfortkrav och en sund lärmiljö
  • Svenska och internationella erfarenheter av byggnation av skolor och förskolor med höga krav på energiförbrukning
  • Att bygga passivhus handlar inte enbart om energibesparing utan även om att få en hög byggnadskvalitet och god inomhusmiljö – hur säkrar man dessa värden?
  • Hur kan du bygga såväl miljö- och klimatsmart som kostnadseffektivt?