Sirkka Persson

Verksamhetsutvecklare, författare, coach
EduCo

När ditt mål är att elever ska gå ut grundskolan med de kunskaper som krävs för att ta sig vidare till gymnasieskolan, hur agerar du då? En av de första frågorna som du reflekterar över är förmodligen skolnärvaro. Hur förebygger du skolfrånvaro och vad kan du göra för att få dem som redan är hemmasittare att nå målen? Under anförandet berättar fd rektor, Sirkka Persson, om hennes erfarenheter av att vara rektor i ett av Kringlaskolan om hennes erfarenheter av att vara rektor i ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Sirkka berättar om det lagarbete som krävs för att öka skolnärvaron, att bestämma sig för att inte ge upp hoppet om en elev och hur de på hennes skola gjorde för att lyckas få alla hemmasittare att klara skolan. Verktyg för att nå dit är ofta en prestigelös inställning, en rad olika anpassningar och digitala verktyg. Sirkka arbetar idag som verksamhetsutvecklare, författare och coach. Hon är aktuell med boken ”Från hemmasittare till återvändare – vägen till skolnärvaro”.Sirkka är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa
1 februari

14:45
Ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång – förebyggande och främjande arbete som gett resultat
  • Hur kan du förebygga och upptäcka vilka elever som riskerar att hamna i problematisk skolfrånvaro?
  • Så sätter du upp en organisation och en skolgemensam plan för att främja skolnärvaro
  • Hur får du tillbaka elever till skolan och får dem att känna att det är meningsfullt att närvara?
  • Hur arbeta på ett smart och bra sätt med kontakt och samverkan med föräldrarna?
  • Så samarbetar du med socialtjänst och BUP för att nå effekt i insatserna och i stödet till elev och vårdnadshavare