Sofi Nilsson

Arkitekt
White arkitekter

Tegelhagens skola och förskola i Sollentuna har målsättningen att erbjuda en variation av lärmiljöer där utomhusmiljöerna är en viktig del av helheten. Gränsen mellan ute och inne suddas ut – klassrum flyttar ut och skolgården flyttar in. Här finns rum med olika grad av avskildhet och variation i stämning, ljus, proportioner och material, vilket skapar en inkluderande skola, där alla hittar sin lärmiljö att utvecklas i. Linda är utbildningschef i Sollentuna kommun och Sofi Nilsson är arkitekt på White arkitekter. Lyssna till en inspirerande föreläsning om arbetet bakom en skolbyggnation som kännetecknats av engagemang och gott samarbete för att nå visionen och målet med projektet. Tegelhagens skola och förskola stod färdig för verksamheten i januari 2020. Skolan är nominerad till ”Årets skolbyggnation 2020”.Sofi är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

13:25
Processen bakom en lyckad skol- och förskolebyggnation – att arbeta effektivt mot gemensamma mål
  • Vision och målbild – vikten av att ha detta tydligt kommunicerat genom hela projektet
  • Samverkan – att skapa engagemang och få alla att arbeta mot samma mål • Tid för utredning – hur ett bra förarbete lägger grunden för en lyckad skolbyggnation
  • Tegelhagens skola och förskola – framtidens flexibla miljöer som erbjuder variation och där gränsen mellan inne- och uterum suddas ut