Sofie Reutercrona

Kommunikationskonsult
Inse Kommunikation

Konferensen leds och faciliteras av Sofie Reutercrona med lång erfarenhet och brinnande intresse för att utveckla och aktivera verksamheters interna kommunikation. Numera verksam som kommunikationskonsult i det egna företaget Inse Kommunikation, tidigare ansvarig för den interna kommunikationen på bland annat SPP. Hennes bakgrund som beteendevetare och marknadsekonom bildar en gedigen plattform tillsammans med egna erfarenheter som ledare samt kompetens att driva utveckling av det personliga ledarskapet. Sofie håller uppskattade föreläsningar, nätverk och utbildningar med fokus på intern kommunikation och har tidigare nominerats till Årets ledarskapsutvecklare för sitt sätt att utveckla ledares kommunikativa förmågor.Sofie är moderator på konferensen Intern kommunikation 2022