Stefan Carlson

CTO
Stockholms stad

Stefan Carlson har ca 25 års erfarenhet av ledarskap och offentlig sektor med fokus på it och digitalisering. Stefan arbetar idag som CTO i Stockholms stad och är chef för enheten för Gemensam it på stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering. Detta i en verksamhet med ca 40000 medarbetare och runt 120 000 barn och elever fördelat på ca 50 olika förvaltningar och bolag. I anförandet så ger Stefan sin beskrivning av hur han som ”icke jurist” upplevt de senaste årens problematik kopplat till molntjänster och tredjelandsöverföringar, och hur Stockholms stad hanterat och planerar att fortsatt hantera dessa svåra och viktiga frågor.Stefan är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
22 mars

11:50
Molntjänster och digitala samarbetsverktyg – erfarenheter från Stockholms stad
  • Molntjänster och tredjelandsöverföring – vilka utmaningar innebär detta och hur har dessa hanterats i det kommunala perspektivet?
  • Vilka beslut har Stockholms stad fattat och hur har staden kommit fram till dessa?
  • Vilken är vägen framåt för Stockholms stad och för offentlig sektor generellt?