Stina Nyman

Projektledare
SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi

Anna-Maria Andersson och Stina Nyman är projektledare för SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi. Under anförandet delar de med sig av erfarenheterna så här långt och konkret stöd för ditt fortsatta arbete på hemmaplan. I SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi samverkar ett 20-tal personer från olika kommuner och andra organisationer för att öka Sveriges kommuners förmåga att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.Stina är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

13:25
Vägledning välfärdsteknik 2.0 – att upphandla smart

Offentlig verksamhet står inför alltmer komplicerade upphandlingar för att kunna möta kundens och verksamheternas behov. I denna djungel av riktlinjer, hänvisningar och funktionskrav visar SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknik hur en smart upphandling ska gå till. Tidigare version av vägledningen är nu reviderad och publicerad, med ett utökat område: informationssäkerhet. Under 2019 arbetar beställarnätverket vidare med två nya områden: modell för att utvärdera användarcentrerade krav, praktiskt tillämpning samt att säkra leverans av upphandlad tjänst: ”Trygg Leverans”.