Stina Stenquist

Projektledare/expert hållbar stadsutveckling
IVL Svenska Miljöinstitutet

Stina Stenquist är projektledare/expert på IVL Svenska Miljöinstitutet och arbetar sedan 15 år tillbaka med hållbar stadsutveckling. De senaste åren har fokus legat på klimatneutralitet. I EU-projektet Multiply arbetar Stina med att visa hur man kan säkra att man får klimatvinster vid planering av både nya stadsdelar och vid renovering. Arbetet utgår från svenska praktikfall.Stina är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 2

13:55
Hur får vi fokus på klimatbesparingar när vi renoverar eller bygger nytt?

I EU-projektet Multiply har 7 svenska kommuner tagit fram förslag på klimatplaner för nya eller befintliga stadsdelar. Planerna utgår från kommunernas klimatmål men omsätter dessa i konkreta energi och mobilitetsåtgärder för stadsdelar som ska gå att mäta och följa upp över tid. Med hjälp av dessa praktikfall från Sverige visar IVL Svenska Miljöinstitutet hur man kan säkra att man får klimatvinster vid planering av både nya stadsdelar och vid renovering.