Stina Stenquist

Projektledare/expert hållbar stadsutveckling
IVL Svenska Miljöinstitutet

Stina Stenquist är projektledare/expert på IVL Svenska Miljöinstitutet och arbetar sedan 15 år tillbaka med hållbar stadsutveckling. De senaste åren har fokus legat på klimatneutralitet. I EU-projektet Multiply arbetar Stina med att visa hur man kan säkra att man får klimatvinster vid planering av både nya stadsdelar och vid renovering. Arbetet utgår från svenska praktikfall.Stina är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 2

14:50
Hur får vi fokus på klimatbesparingar när vi renoverar miljonprogrammen?

Tack vare EU-projektet Cityfied förenades flera aktörer kring renoveringen av bostadsområdet Linero i Lund. Kommunala fastighetsbolagets strategi var att noga väga åtgärderna för att kunna hålla hyrorna nere men ändå samtidigt undersöka möjligheten att minska klimatutsläppen på bästa sätt. Med hjälp av detta praktikfall från Sverige och liknande internationella praktikfall visar IVL Svenska Miljöinstitutet hur man kan säkra att man får klimatvinster vid renovering.