Susanne Avander

Rektor
S:t Eriks gymnasiesärskola, Stockholm

Susanne driver samarbetet tillsammans med flera aktörer och berättar tillsammans med Eva Axelsson som har en central roll för elevernas övergång till vuxenlivet om hur arbetet går till.Susanne är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår gymnasiesärskola

13:30
Så ger du ett bra stöd till eleven vid Arbetsplatsförlagt lärande-APL – en nyckel till ett självständigt liv
  • Skapa bra förutsättpersonkännedom, tydlighet, vägledning och kommunikation APL
  • Hur skapar du en bra dialog och samarbete med praktikplatsens personal?
  • Så blir praktikplatsen en del av vägen till ett mer självständigt liv efter skolan