Susanne Iwarsson

Professor och legitimerad arbetsterapeut
Lunds universitet

Susanne Iwarsson är professor vid Lunds universitet och koordinator för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och SWEAH (Nationella forskningsskolan om åldrande och hälsa). Utifrån erfarenheter och praktiknära forskning kring åldrande och boende föreläser Susanne om seniorers hälsa, livsstil, önskemål och behov. Kunskap som är central i den kommunala planeringen av bostäder för den åldrande befolkningen.

Susanne fick 4,4 i snittbetyg på vår tidigare konferensSusanne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

09:10
  • Vilken betydelse har bostaden för hälsa och välbefinnande när vi åldras?
  • Hur vill vi bo när vi åldras och vilka möjligheter finns?
  • Vilka attityder har vi till åldrande, boende och teknik?
  • Hur kan du ta reda på vilka behov och önskemål seniorer har kring sina boendemiljöer och kring trygghetsskapande teknik?