Susanne Vildros

Rektor
Lingenäs grundsärskola, Kristianstads kommun

Susanne är rektor med flerårig erfarenhet av arbete inom grundsärskola. Fokus i alla beslut handlar om att hitta lösningar för den enskilda eleven, gruppen och samtidigt systematiskt utveckla skolan som helhet.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

11:25
Att skapa goda förutsättningar för måluppfyllelse och välmående hos alla elever genom anpassning av undervisningsmiljöerna
  • Hur är skol- och undervisningsmiljöer som elever i dagens särskola möter utformade?
  • Så bildar olika miljöer förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och möjligheter till inflytande och delaktighet
  • Hur möjliggörs inkludering och hur får varje elev tillgång till alla aspekter av lärandet utifrån sina behov och förutsättningar?