Tanja van de Meulebrouck

Utredare och lokalstrateg
Stockholms stad

Stockholms stad växer och behovet av platser och goda lärmiljöer i skolan ökar. Det är därför viktigt att jobba kontinuerligt och strukturerat med planeringen och utvecklingen av skolans miljöer. Mårten Sundholm är utredare på Stockholms stad och Tanja van de Meulebrouck är utredare och lokalstrateger på Stockholms stad. Under anförandet delar de med sig av erfarenheter från Stockholms stads utvärdering av skolmiljöer inom grundskolan inklusive resultat från gå-turer, det kontinuerliga arbetet med funktionsprogrammet samt planering i tidiga skeden vad gäller exempelvis tomter, klimatanpassning och hur man möter kraven i barnkonventionen.Tanja är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

09:10
Framtidens skolmiljöer – så utvecklar Stockholms stad effektiva och kvalitativa skolmiljöer för framtiden
  • Så har vi arbetat med utvärdering av skolmiljöer inom grundskolan i form av gå-turer och kunskapsöverföring
  • Hur vi arbetar med kontinuerlig utveckling och revidering av funktionsprogrammet
  • Implementering och förankring – att visa på nytta samt översätta funktionsprogrammet till praktisk verksamhet
  • Skolbyggnation i tidiga skeden och detaljplanearbete – behov och förutsättningar