Therese Eriksson

Arkivarie
TA arkiv & informationskonsulter

Digital informationshantering, e-arkiv och ny processorienterad organisationsstruktur i kombination med den ökande mängden elektroniska handlingar har lett till många nya uppgifter och arbetssätt i rollen som registrator. Det handlar om att samverka över professionsgränser mot det gemensamma målet om en långsiktig och hållbar digital informationshantering. Utifrån sin breda kunskap kring registratur, arkiv- och informationshantering berättar Annika och Therese om hur du sätter upp rutiner och bygger in funktioner i systemet som kvalitetssäkrar registrering och arkivering i en alltmer digitaliserad informationshantering. Du får konkreta tips på hur du dokumenterar processer, tar fram rutiner och förankrar rutiner på bästa sätt. Therese och Annika har båda jobbat som både registratorer och arkivarier inom bland annat Järfälla kommun, Lidingö stad, Täby kommun och Stockholms stad.Therese är med som talare på konferensen
Dag 1

16:20
Digital ärendeprocess och e-arkiv – så får du till de nya arbetssätten och samverkan som leder till kvalitet
  • Digital informationshantering, e-arkiv och ny processorienterad struktur med nya arbetssätt
  • Hur får du egentligen till arbetssätt som leder till en effektiv och kvalitativ digital informationshantering från inkommen handling till arkivering?
  • Nya roller – hur kan registratorer och arkivarier arbeta på nya sätt och i samverkan för att nå gemensamma mål?
  • Hur utvecklar du bra rutiner och bygger in funktioner i systemet för att säkra kvalitet från registrering till arkivering?