Thorbjörn Andersson

Landskapsarkitekt och professor
SWECO & SLU

Thorbjörn Anderssons arbeten har blivit prisbelönta och publicerade i både Sverige och utomlands, exempelvis Hyllie Torg i Malmö, Campusparken Umeå Universitet, Sjövikstorget i Stockholm och Physic Garden på Novartis i Basel. Thorbjörns landskapsarkitektur har också rönt internationell uppmärksamhet. Han har bland annat varit Visiting Professor vid Harvard University i USA, Professeur Invité vid EPFL Lausanne i Schweiz och är nu adjungerad professor vid Institutionen för landskapsplanering, SLU Ultuna. Han har skrivit och medverkat i ett tjugotal böcker, b.la ”Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år” och nu senast ”The Architecture of Landscape 1940-1960 (ed. M. Treib)”. Han startade och drev tidskriften ”Utblick Landskap” samt varit fackexpert och författare i arbetet med den svenska Nationalencyklopedin. År 2009 tilldelades Thorbjörn Andersson Prins Eugene-medaljen av H M Konungen för sina insatser för svensk landskapsarkitektur.Thorbjörn är med som talare på konferensen Smart stadsutveckling och förtätning av staden
Dag 2

13:25
Så skapar du en långsiktig och hållbar grönstruktur som bevarar och utvecklar stadens kvalitéer
  • Framtidsspaning – hur förändras stadens offentliga rum?
  • Så kan du utveckla grönområden utifrån stadens gemensamma utrymmen som aktivitetsytor
  • Så får du människorna att trivas i de offentliga rummen
  • Hur kan vi bygga en tätare stad och samtidigt bevara och utveckla stadens offentliga rum?