Tikki Stanic

Trygghetsansvarig
Visättraskolan Huddinge kommun

I föreläsningen möter du biträdande rektor Erik Hall och trygghetsansvarig Tikki Stanic på Visättraskolan, skolan bakom boken ”Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?” Ta del av hur Visättraskolan vänt en utveckling från att vara en bortvalsskola till att vara en skola som genomsyras av skolans ledord kunskap, trygghet och trivsel. I den här föreläsningen får du ta del av hur Visättraskolans elevhälsa är organiserad och du kommer även att få med dig konkreta exempel på hur ni kan arbeta med trygghet och studiero.Tikki är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023

11:15
Ökad trygghet och studiero i skolan genom hälsofrämjande elevhälsoarbete
  • Strategier för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet med nära koppling till elevers lärande
  • Att organisera en elevhälsa som syftar till hälsofrämjande insatser för alla elever
  • Trygghet och studiero i skolan – så kan elevhälsa och lärare arbeta samlat för alla elevers lärande och måluppfyllelse