Tina Malmgren

Projekeledare för hållbara utemiljöer
Nacka kommun

Ann och jobbar som utbildningsstrateg för Nackas kommunala förskolor och är förskollärare i botten och arbetat som förskolechef samt biträdande rektor i många år. Ann är en av projektledarna, tillsammans med Tina Malmgren, för projektet Hållbara utemiljöer som är ett treårigt projekt med forskningsmedel från Movium. Tina har lång erfarenhet av att arbeta som chef och ledare i organisationer i förändring bl a med utveckling av utemiljöer i bostadsområden.Ann är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 2

14:05
Så skapar vi en hållbar gemensam organisation för utveckling och förvaltning av skol- och förskolegårdar
  • Så skapar vi mer hållbara och inspirerande lek- och utemiljöer
  • Hur utforma en lekmiljö som är likvärdig för alla barn i kommunen?
  • Hållbara samarbetsmetoder för att utveckla våra förskole- och skolgårdar både befintliga gårdar och vid nybyggnation