Tobias Ander

Informationssäkerhetsstrateg
Örebro kommun

Tobias Ander har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, som CISO på Transportstyrelsen och är idag bland annat CISO på Örebro kommun. Tobias arbetar idag aktivt med frågor kring ledning och styrning och informationssäkerhetskultur och genomför utbildningar och föreläsningar utifrån sitt engagemang i företaget Securebyme. Tobias vann år 2017 priset ”Årets GRC-profil” för sitt kunnande och engagemang inom Governance Risk Compliance. Han är aktuell med handboken ”Informationssäkerhetskultur”.Tobias är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

14:15
NIS och NIS2 – erfarenheter av systematiskt informationssäkerhetsarbete i Örebro kommun
  • Vilka tjänster har vi identifierat som kritiska och där det finns ett starkt beroende till samhällsviktig verksamhet?
  • Vad kan NIS2 innebära för förändringar för oss?
  • Hur vi arbetar med anmälningsplikten samt förberedelser inför tillsyn enligt NIS och så småningom inför reviderade NIS
  • Så skaffar vi oss beredskap och motverkar att vi råkar ut för incidenter – systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken