Tobias Luthin

Crisis Management & Continuity Planning
Murphy solution

Med anledning av sitt intresse för komplexa problem i stora organisationer och en vision om att göra skillnad, sökte sig Tobias till Murphy solution. Han arbetar idag med att förbereda offentliga och privata verksamheter på hur de skall hantera olika akuta och oönskade händelser, ofta inom området cyber.Tobias är med som moderator på konferensen NIS2-direktivet