Tommy Wahlman

Informationssäkerhetskonsult
Knowit Cybersecurity & Law


Tommy är med som paneldeltagare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

16:30
Revideringen av NIS – hur kan NIS2 tänkas att fungera i den svenska praktiken?

Under detta panelsamtal och avslutande diskussion så diskuterar vi revideringen av NIS och det kommande NIS2-direktivet samt hur olika sektorer kan jobba för att säkra dess efterlevnad. Du får ta del av samlade reflektioner från experter och branschföreningar.