Tony Mc Carrick

Digitaliseringsstrateg
Södertälje kommun

Tony Mc Carrick har haft olika uppdrag genom åren. Det som är gemensamt för dessa är att driva förändringsprocesser som kan ge verksamheter förutsättningar att nå sina mål. Tony ser den största utmaningen framöver i att hitta koncept, modeller och strategier för att kunna klokt ta vara på möjligheter och möta utmaningar i ett uppkopplat och sammankopplat samhälle. Det uppkopplade och sammankopplade samhället bygger på ekosystem mellan IoT, AI, Öppna data och Publik Wifi. Tony har en bakgrund som lärare och skolledare, men har jobbar med digitaliserings frågor i olika sammanhang sedan 2010.Tony är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
22 september 2022

15:20
Hur du driver förändringsledning för innovation och nya lösningar
  • Hur nya förväntningar hos medborgarna och ett snabbt föränderligt samhälle kräver digitalisering som är relevant för användare
  • Hur uppmuntran till disruptiva idéer genererar nya angreppssätt och driver förändring
  • Hur du försäkrar dig om att attrahera rätt kompetens genom att låta medarbetare få driva relevanta projekt
  • Vikten av att arbeta utifrån och in med digitalisering för att uppnå mål och skapa digital välfärd