Torbjörn Wrange

ESD-facilitator (UNESCO GAP)
Karlstads kommun

Torbjörn Wrange arbetar som verksamhetsutvecklare och ger stöd till visionsdrivna designprocesser i både det lilla och stora. Med styrkan att hitta balansen mellan demokrati och forskning för att just hitta och analysera värden som går att designa utifrån. Torbjörn är ESD-facilitator (UNESCO GAP) och arbetar i Karlstads kommun.Torbjörn är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

10:30
Att planera dynamiska lärmiljöer med utgångspunkt från mänskliga behov – ute och inne

Skolor och förskolor är stadens största markanvändare. Dessa platser ska förse unga människor med förmågor och handlingsberedskap för att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling och ett förhållande till den miljö vi är gjorda för att leva i. Under denna interaktiva presentation ges ett förhållningssätt för en holistisk planering av skola kopplat till möjligheter och utmaningar i samhällsutvecklingen.

  • Hur kan du skapa framtidens dynamiska lärmiljöer baserat på samspel och kopplingar mellan lärande ute och inne?
  • Vad kan vi lära om teorier om situerat lärande som utgår från individens behov?
  • Hur kan barns delaktighet och inflytande i planeringsprocesserna skapa meningsfullhet och nya perspektiv?
  • Ta del av innovativa verktyg för dialog i samband med stadsplanering och skolbyggand