Torkel Klingberg

Professor i kognitiv neuroventenskap
Karolinska institutet

Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Brain Institute på Karolinska institutet i Stockholm. Torkel Klingbergs forskning har uppmärksammats inom forskarvärlden och i internationell media, bland annat i Scientific American och New Scientist. Han har tagit emot utmärkelser från International Neuropsychological Association, utsetts till en av Framtidens Forskningsledare av Stiftelsen Strategisk Forskning och innehar en akademiforskartjänst vid Kungliga Vetenskapsakademien. Torkel Klingberg har erhållit flera priser för sin forskning, bland annat Axel Hirsch pris 2010 och Gustafssons pris i medicin 2011. Han är också författare till två böcker. Den första, ”Den översvämmade hjärnan” (2007) har utgivits på sju språk. Den andra boken, ”Den lärande hjärnan”, kom ut 2011.Torkel är med som talare på konferensen Matematiksvårigheter
Dag 1

10:10
Senaste rönen om matematiksvårigheter och dyskalkyli
  • Definitioner och avgränsningar gällande matematiksvårigheter och dyskalkyli – vad säger forskningen?
  • Vad finns det för samband mellan inlärningssvårigheter inom matematik med annan problematik som läs- och språksvårigheter?
  • Arbetsminnets betydelse vid räknesvårigheter – vilka är de viktiga sambanden mellan arbetsminnet och inlärningssvårigheter inom matematik?
  • Barns utveckling av taluppfattning – varför det är svårt för några att utveckla sin taluppfattning och hur kan man underlätta denna inlärning hos eleverna?
  • Vad ska man fokusera på för att ge rätt stöd för fortsatt utveckling hos elever med matematiksvårigheter?
  • Framgångsrika metoder att applicera och implementera för att öka möjligheten till måluppfyllelse för elever med matematiksvårigheter – lärmiljö och arbetssätt