Ulrika Ewerman

Servicedesigner och Director Customer Experience
Veryday- McKinsey Design

Ulrika har mer än 15 års erfarenhet som servicedesigner och strateg med fokus på kunddriven utveckling. Hon har arbetat med uppdrag inom både offentlig sektor och privat sektor. De senaste åren har hon arbetat på Veryday- McKinsey Design och dessförinnan på Daytona.Ulrika leder temadagen i samband med konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018