Ulrika K Jansson

Stadsbyggnadschef och samhällsbyggnadsdirektör
Örebro kommun

Ulrika är i grunden planarkitekt från BTH som haft rollen som chef och ledare inom samhällsbyggnadsområdet sedan nio år tillbaka i olika kommuner. Ulrika arbetar på uppdrag av politiken och medborgaren i fokus för hållbara samhällen med digitaliseringen som grund. Hon sitter bland annat med i styrelsen för Smart Built Environment, ett nationellt strategiskt innovationsprogram för digitala lösningar inom samhällsbyggnadssektorn samt styrelsen för Sveriges Stadsbyggare.Ulrika är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 1

15:25
Digital tvilling – att skapa ett digitalt simulerings- verktyg för stadsplanering
  • Att visualisera och förbättra transparensen med hjälp av det digitala – en förutsättning för att bygga hållbara och goda livsmiljöer
  • Så planerar vi att använda oss av digital tvilling för att säkra kvalitet, sänka kostnader och driva på utvecklingen
  • Så kan tekniken användas för att kartlägga och analysera medborgarnas beteendemönster samt underlätta dialogen med invånarna