Ulrika Strandberg

Chef utbildningsförvaltningen
Vaxholms stad

I Vaxholm har man byggt en ny högstadieskola, Kronängsskolan som är en del av Campus Vaxholm, ett område för skola, idrott, kultur, fritidsaktiviteter och samlingsplats/scen. Skollokalerna är planerade för undervisningslokaler med maximalt dagsljus och överblickbarhet. Skolan är fri från korridorer och har istället en slags foajéer där elever och lärare möts och där det finns många platser för lärande. Ett byggt svar på den moderna pedagogikens ”the flipped classroom”. Ulrika är chef för utbildningsförvaltningen i Vaxholms kommun och Åsa är rektor på Kronängsskolan i Vaxholms kommun. De vill bidra med erfarenheter om hur man i planering och byggnation av en ny skola får till helheten och samspelet mellan skolbyggnad, verksamhet och skolans kultur. Du får höra om moderna lärmiljöer i praktiken och hur verksamheten tycker att skolans lokaler fungerar. Kronängsskolan invigdes 2017.Ulrika är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

10:05
Att bygga framtidens skol- och förskolemiljöer som HELHET – fysiskt, organisatoriskt och kulturellt
  • Hur kan du få helheten att fungera så att lokalenhet, skolpersonal, arkitekt och byggare samverkar i utvecklingen av skolan och dess lokaler?
  • Att skapa organisatoriska och kulturella förutsättningar för en god lärmiljö och nyttja skolans fysiska miljö som stöd
  • Om resan från idé till fungerande verksamhet i nya skollokaler – så fungerar framtidens lärmiljöer i praktiken