Veronica Sundqvist

Arkitekt
Liljewall arkitekter

Stockholm växer och därmed ökar behovet av fler förskolor. För att kunna erbjuda stadens förskolebarn platser i den takt det behövs har Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) tagit fram en konceptförskola, Framtidens förskola. Konceptförskolan finns i tre storlekar, för 96, 108 och 144 barn. Invändigt har varje storlekstyp alltid samma planlösning men gestaltning, gård, inplacering och komplementbyggnader skiljer sig för varje projekt beroende på tomtens förutsättningar, miljö och verksamhetens behov. Veronica Sundqvist är arkitekt och marknadsområdesansvarig för utbildningslokaler i Stockholm på Liljewall arkitekter. Veronica har varit delaktig i projektet ”Framtidens förskola” i samarbete med SISAB. Under anförandet delar Veronica med sig av erfarenheter av uppförandet av flertalet konceptförskolor enligt modellen i Stockholms stad.Veronica är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

15:45
Smart tänk förenklar uppförandet av förskolelokaler – erfarenheter av framtidens förskola – en flexibel konceptförsola med individuell prägel
  • Hur kan en konceptförskola snabba på planerings- och byggprocessen av förskolor?
  • Vad krävs för att nå såväl kvalitet som kostnadseffektivitet med förskolelokalerna?
  • Hur arbetar du med koncept för att anpassa såväl byggnad som förskolegård till olika platsers förutsättningar och olika verksamheters pedagogiska önskemål?
  • Utmaningar och möjligheter inför utformningen av en konceptförskola som är tänkt att återanvändas på flera platser