Victor Kilén

Stadsdirektör
Nacka kommun

Victor Kilén var från 2014 kommundirektör i Vallentuna kommun, och hade dessförinnan rollen som kanslichef och förvaltningschef. Han ingår på uppdrag av Storstockholms kommundirektörsgrupp i en rad nätverk såsom Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommundirektörsnätverk och länsstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsråd. Bland hans tidigare erfarenheter finns uppdrag för Solna stad som stadssekreterare på stadsledningsförvaltningen, stabssekreterare och nämndsekreterare för socialnämnden. Han är utbildad statsvetare och har haft politiska uppdrag som utskottssekreterare i riksdagen och handläggare vid Regeringskansliet.Victor är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
25 oktober

11:10
Att lyckas som ledare i framtidens välfärd – vad krävs för att leda förnyelse och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet?
  • Framtidens offentliga sektor – vilka förändringar står vi inför och vilka är utmaningarna och möjligheterna?
  • Hur du kan arbeta för att stärka förmågan att leda och organisera för innovation och förnyelse
  • Vilka förmågor behöver du som ledare ha för att lyckas i förändringen?
  • Att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet – vår styrmodell med fokus på resultat och effektivitet och hur den bidrar till att skapa värde för våra skattepengar