Viktoria Rönnqivst

Boendekoordinator
Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har under de senaste åren byggt flertalet gruppbostäder och servicelägenheter inom LSS. De senaste bostäderna blev färdiga för inflytt i september 2019. Viktoria är boendekoordinator i Kungsbacka kommun och Christian är utvecklingsledare i Kungsbacka kommun. Under anförandet berättar de om utvecklingen av de senaste framtagna bostäderna där en gruppbostad och hus med servicebostäder förlagts på samma tomt och med samma personalgrupp kopplad till båda verksamheterna. Du får också höra om en gruppbostad och hus med servicelägenheter där man valde två olika personalgrupper. Hur utveckling av bostäder och verksamhet har utvecklats i nära samverkan för att skapa en kvalitativ livs- och boendesituation för varje person.Viktoria är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

10:40
Så har Kungsbacka kommun utvecklat sitt bostadsbestånd för att möta efterfrågan på ett varierat utbud av flexibla LSS-bostäder för olika behov
  • Varför vi har gått från att bygga mest gruppbostäder till ett ökat antal servicebostäder?
  • Så har vi handskats med komplexiteten i att bygga boenden för olika behov som man inte vet om i förväg
  • Att placera gruppbostäder och servicelägenheter på samma tomt och med en gemensam personalgrupp – effektivitets- och kvalitetsvinster
  • På vilket sätt kan man bygga in flexibilitet för hyresgästerna så att en gruppbostad kan ställas om till en servicelägenhet vid behov
  • Hälsofrämjande och tillgängliga utemiljöer vid byggnation av LSS-boende
  • Hur vi genom koncept för LSS-bostäder arbetar för att förkorta ledtider från planering och byggnation till inflyttning
  • Kommande projekt – gruppbostäder och servicelägenheter utifrån koncept för LSS-bostäder