Viveca Hilberts

Kommunikatör
Kriminalvården

Marie har under många år arbetat med strategisk kommunikation i Kriminalvården och givit stöd både inom kommunikation och ledarskap till chefer och projektledare. Dessförinnan har Marie Axén arbetat med kommunikation både på andra myndigheter, i näringslivet och i organisationer som exempel Fortifikationsverket, HSB, Företagarna och i OM-koncernen. Viveca har under många år arbetat som pressekreterare på Kriminalvården och varit en av dem som koordinerat myndighetens medverkan i media. Arbetet har handlat om internt samarbete med chefer och andra medarbetare för att ta fram underlag och framställa det på ett lättillgängligt sätt. Arbetet inkluderade även coachning. Sedan i våras har Viveca rollen som kommunikatör och arbetar med internkommunikationsstöd. Viveca har en bakgrund som journalist och är även utbildad folkhälsovetare med inriktning sociologi.Marie är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 2

11:15
Så använder vi oss av kommunikation för att skapa en sammanhållen och effektiv förändring trots en tajt tidplan p.g.a. en lagändring
  • Så skapar vi engagemang för verksamhetens projekt genom en bra internkommunikation
  • Hur får vi många målgrupper och kanaler att både vara synkade och samverka?
  • Så jobbar vi för att få hela organisationen att gå åt samma håll, exempelvis med ambassadörer som förändringsledare