Willem Stolk

Senior Information Security Consultant
Nixu

Willem Stolk är auditor och senior informationssäkerhetskonsult med över 20 års erfarenhet inom informationssäkerhet i olika roller. Hans huvudfokus är informationssäkerhet, governance och compliance. Willems djupa och breda erfarenhet av både organisatoriska och tekniska utmaningar kring informationssäkerhet har genom åren lagt grunden för den kunskap han har för att hjälpa företag säkerställa en effektiv hantering av informationssäkerhetsrisker över tid.Willem är med som talare på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023
4 maj

11:50
Nya Regelverk - samma åtgärder
  • Hur hanterar man nya regelverk kring säkerhet som företag?
  • Var ska man börja för att snabbt kunna anpassa sig till nya regelverk och få så lite friktion som möjligt i sitt informationssäkerhetsarbete?