Ylva Andersson

Projektledare
Lek för Livet! och Öppna dörren till leken och de nyanlända (Foto: Mattz Birath)

Ylva är utbildad drama- och specialpedagog och arbetar nu som projektledare för Lek för Livet! och Öppna dörren till leken och de nyanlända! Hon har tidigare varit projektledare för Lekfrämjandets projekt Barn som inte leker 2012-2015. Redan på 1990-talet har hon som förskolechef drivit projektet Vi vill satsa på leken. Ylva vill förmedla hur du kan uppmuntra till lek och interaktion för att skapa en meningsfull och varierad fritidsverksamhet för alla barnen, trots spridda åldrar.Ylva är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

13:00
Leken är ett naturligt verktyg för ett lustfyllt lärande och kvalitetssäkrar samtidigt verksamheten
  • Lekens betydelse för lärandet och hur du skapar bästa möjliga förutsättningar för dess lärprocess
  • Balansen mellan lek och lärande, fritt och styrt samt mellan lugna och fysiska aktiviteter
  • Lekmiljöer med elevinflytande – så kan du involvera elevernas egna intressen och engagemang i aktiviteterna på ett bra och meningsfullt sätt
  • Hur du främjar en god lekkultur, inkluderar barn som hamnar utanför och förebygger utanförskap