Ylva Spånberger Weitz

Forskare
Stockholms universitet

Ylva Spånberger Weitz är forskare och verksam vid Stockholms Universitet samt FoU Nordväst. Hon följer och utvärderar projektet Soc för unga med stöd av medel från Forte.Maja är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

15:05
Så skapade vi en brukarmedveten och tillgänglig socialtjänst
  • Användardriven socialtjänst – vad innebär det och hur driva utvecklingen?
  • Hur blev vi mer tillgängliga för våra brukare utefter deras önskemål och behov?
  • Så kan man involvera brukaren mer i processen och skapa en användardriven socialtjänst?