Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Posted on

Välkommen till en specialutformad digital konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal – passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag! Konferensen är en del av den nya serien av digitala fortbildning för dig inom skolan.