Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens elevhälsa

Posted on

Välkommen till en specialutformad digital konferensdag med fokus på strategierna och metoder för en förebyggande elevhälsa som når hela vägen in i klassrummet! Konferensen är uppbyggd för hela elevhälsoteamet – passa på att delta hela teamet för en gemenskap kunskapsbas!

Framtidens särskola 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom Framtidens särskola för dig som arbetar i särskolan. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.

Framtidens skoladministratör 2021

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.

Fritidshem 2022

Posted on

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Undervisningen ska komplettera skolan och utgå från barnens egna intressen, behov och erfarenheter. Men vad innebär det i praktiken hur kan man mäta och följa upp det lärande som sker? Hur omsätter man läroplanen i praktiken och hur gör man det på ett sätt som ändå värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Välkommen till årets stora Fritidshemkonferens!