99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20211129 Konferens

Stress och utmattningssyndrom 2021

Konferensen om senaste forskning och utveckling inom stress och utmattningssyndrom!
29-30 november 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om med den senaste forskningen och utvecklingen kring UMS förmedlat av erfarna och kunniga föreläsare som gör kunskapen lätt att applicera i det kliniska arbetet.
Stress+och+utmattningssyndrom+2021
Anmäl dig här!
20211201 Konferens

Intern kommunikation 2021

Vad krävs av chefer, medarbetare och kommunikationen i dagens moderna organisationer?
1 december 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om strategisk internkommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation för dig i chefsposition eller kommunikatör. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation.
Intern+kommunikation+2021
Anmäl dig här!
20220119 Konferens

Framtidens badanläggningar 2022

Att utveckla attraktiva och hållbara badanläggningar som svarar upp mot behoven
19-20 januari 2022
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Fokus på konferensen är hur du utvecklar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån din kommuns förutsättningar men som också svarar upp mot besökarens och personalens krav och behov.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2022
Anmäl dig här!
20220124 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
Välj ditt kurstillfälle
24 januari digitalt • 31 mars Stockholm • 24 maj Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarier en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Välkommen till en högaktuell kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20220125 Konferens

Framtidens särskola 2022

Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö
25 januari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom Framtidens särskola för dig som arbetar i särskolan. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2022
Anmäl dig här!
20220126 Konferens

Fritidshem 2022

Så leder du arbetet för utveckling, lärande och en meningsfull fritid
26 januari 2022
Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Undervisningen ska komplettera skolan och utgå från barnens egna intressen, behov och erfarenheter. Men vad innebär det i praktiken hur kan man mäta och följa upp det lärande som sker? Hur omsätter man läroplanen i praktiken och hur gör man det på ett sätt som ändå värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Välkommen till årets stora Fritidshemkonferens!
Fritidshem+2022
Anmäl dig här!
20220203 Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022

Konferensen om informationssäkerhet i en allt mer digital och snabbt föränderlig värld
3 februari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens med ett separat valbart fördjupningspass om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under två dagar får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor+2022
Anmäl dig här!
20220207 Konferens

Inomhusmiljö 2022

Så skapas hälsosamma innemiljöer med människan i fokus
7-8 februari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöchef eller fastighetsägare. Lyssna till ledande expertis, aktuell forskning och intressanta praktikfall kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2022
Anmäl dig här!
20220209 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022

Strategierna för en effektiv och säker informations- och arkivhantering
9 februari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens arkiv och informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta av arkivfunktionen. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar, rättssäker, informationssäker och tillgänglig informationsförvaltning.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2022
Anmäl dig här!
20220210 Konferens

Framtidens äldreomsorg 2022

Så leder och utvecklar du verksamheten för ökad kvalitet och effektivitet med individens behov och förutsättningar i fokus
10 februari 2022
Välkommen på konferensen som samlar ledande expertis och framgångsrika praktikfall kring hur man leder och utvecklar en effektiv äldreomsorg med individens behov och förutsättningar i fokus.
Framtidens+%C3%A4ldreomsorg+2022
Anmäl dig här!
20220302 Konferens

Stora Tandsköterskedagen 2022

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
2 mars 2022 i Göteborg
22 mars 2022 i Stockholm
22 mars 2022 digitalt via livestream
Välkommen till en högaktuell konferens om som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt, strategier och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag för att framgångsrikt kunna axla den mångfacetterade rollen som tandsköterska.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen+2022
Anmäl dig här!
20220328 Konferens

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
28 mars 2022
Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C+spr%C3%A5klig+tillg%C3%A4nglighet+och+spr%C3%A5kutvecklande+arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig här!
20220406 Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Fokus på en rättssäker nämndadministration, protokollskrivning och sammanträdesteknik
Välj ditt kurstillfälle
6-7 april Stockholm • 31 maj - 1 juni digitalt
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter