Konferens

Hem / Konferens
Konferens

Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst

Hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten...
NÄSTA DATUM
28-29 maj
Läs mer
Konferens

Tredjepartsrisker och säkerhet i leverantörskedjor för IT

Öka säkerheten i leverantörskedjor med kontinuerlig riskbedömning och anpassning till nya hot...
NÄSTA DATUM
3 sep.
Läs mer
Konferens

Kulturfastigheter

Så skapas effektiva arbetssätt för att förvalta, renovera och transformera kulturfastigheter samtidigt som de kulturhist...
NÄSTA DATUM
4-5 sep.
Läs mer
Konferens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du ökar hälsoskyddstillsynens inflytande för att nå miljöbalkens mål vad g...
NÄSTA DATUM
12 sep.
Läs mer
Konferens

AI i offentlig sektor

Årets viktigaste konferens om tillämpning av artificiell intelligens inom offentlig verksamhet....
NÄSTA DATUM
17 sep.
Läs mer
Konferens

Registrator 2024

Digitaliseringen och det rådande omvärldsläget ställer helt nya krav på registraturen och vikten av en säker och robust ...
NÄSTA DATUM
18-19 sep.
Läs mer
Konferens

Ekonom i högskolan

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag om hur du utvecklar mer effektiva processer för ekonomisk styrning och ...
NÄSTA DATUM
24 sep.
Läs mer
Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar

Planering, byggnation och förvaltning av idrotts-, fritids- och friluftsmiiljöer för framtiden!...
NÄSTA DATUM
9-10 okt.
Läs mer
Konferens

IT-rätt

Fokus på integritet, säkerhet och digitalisering...
NÄSTA DATUM
10 okt.
Läs mer
Konferens

Forum för nämndsekreterare

Juridik, arbetssätt och roller...
NÄSTA DATUM
15-16 okt.
Läs mer
Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt

Så ökar vi beläggningen och gör kontoret till en mötesplats som stöttar nya hybrida arbetssätt...
NÄSTA DATUM
17 okt.
Läs mer
Konferens

Cybersäkerhet inom finanssektorn

Strategier, metoder och förhållningssätt för digital informationshantering och IT-säkerhet inom bank och finans....
NÄSTA DATUM
22 okt.
Läs mer
Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende

Att effektivt utveckla kvalitativa och hållbara boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål...
NÄSTA DATUM
24 okt.
Läs mer
Konferens

Strategisk lokalförsörjning

Välkommen till Ability Partners nya konferens Strategisk lokalförsörjning. Under en heldagskonferens fokuserar vi på str...
NÄSTA DATUM
6 nov.
Läs mer
Konferens

Framtidens boende för äldre

Strategier, finansiering, planering och byggnation av hållbara och trygga boendemiljöer för äldre...
NÄSTA DATUM
20-21 nov.
Läs mer
AFFÄRSUTSTÄLLNING

Intresserad av en affärsutställnig?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.

Kontakta oss på: