Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020

Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål!

Konferens 29-30 september 2020
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Intervjuer
Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020
Anmäl dig

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020

29 2020-09-29 11:38:46 2020-09-29 11:38:46 38 Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020 Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Årets viktigaste konferens för dig som utvecklar LSS-boenden!

Det råder idag brist på kvalitativa och behovsanpassade LSS-boenden vilket får stora konsekvenser för individens levnadssituation, trivsel och hälsa! Därtill är många bostäder inte anpassade utifrån hyresgästernas krav, behov och önskemål. Genom att arbeta mer strategiskt med LSS-boende har dock flera kommuner och privata aktörer visat att det är möjligt att utveckla både behovsanpassade och ekonomiskt hållbara bostäder som möter behoven.

På konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020 får du de senaste kunskaperna och utvecklingen inom området. Konferensen tar även upp situationen i och med coronapandemin och strategier för dig som planerar LSS-boende.

Ta chansen – anmäl dig och dina kollegor och få nya insikter på Sveriges viktigaste LSS-boendekonferens!

Ur innehållet

 • Strategisk planering och prognostisering för att effektivt möta efterfrågan av goda LSS-bostäder
 • Trygghet och självständighet för individen – arbetssätten för en god livs- och boendesituation
 • Så skapar du behovsanpassade gruppbostäder och servicebostäder – ta del av lyckade projekt
 • Att skapa attraktiva, tillgängliga och hälsofrämjande utemiljöer – goda exempel
 • Arkitektur, inredning och möblering – så skapas en hemlik, funktionell och tillgänglig boendemiljö
 • Välfärdsteknik och digitalt kognitivt stöd i hemmet – teknik som förenklar och skapar trygghet

Moderator och talare

Robin Berkhuizen

VDEmrahus

Speciellt inbjudna

Ulrika Lifvakt

HandläggareSveriges kommuner och regioner

Anna Thomsson

HandläggareSveriges kommuner och regioner

Charlotta Thodelius

PhD, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknikChalmers tekniska högskola

Fredrik Larsson

Arkitekt och grundareLLP arkitektkontor

Cecilia Uneram

BrandingenjörUneram utveckling AB

Maria Schultz, Lokalstrateg, Örebro kommun
Haidi Faraj, Upphandlingsjurist, Örebrobostäder AB
Ann-Sophie Gustafsson, Utvecklingsledare välfärdsteknik, Karlstads kommun
Per Calais, Stödassistent kognitionsteamet, Karlstads kommun
Carl-Mikael Feldt, Utvecklare, Eskilstuna kommun
Anders Lindström, Utvecklare, Eskilstuna kommun
Bertil Hjertell,
Lokalstrateg, Orust kommun
Stina Påg, Rådgivare, NOREM
Kia Mundebo, Utbildare, Kia Mundebo AB
Conny Bergqvist, Föreläsare och LSS-användare

 • Bli insatt i hur du kan kartlägga och identifiera behoven efter LSS-bostäder i er kommun och hur du utvecklar ert befintliga bostadsbestånd på bästa sätt
 • Få kunskap om vikten av behovsanpassade LSS-boenden och hur du kan utforma de fysiska miljöerna för ökad trygghet och självständighet för brukaren
 • Inspireras utav koncept för utveckling av kostnadseffektiva och kvalitativa LSS-boenden
 • Öka dina kunskaper kring arbetsätten bakom en god, modern och behovsanpassad LSS-boendeverksamhet
 • Lär dig hur du kan utforma boendets ute- och innemiljö och vilka positiva effekter det har på brukaren
 • Få goda exempel på lyckade utvecklingar av moderna LSS-boenden som möter brukarnas behov, krav och önskemål
 • Ta del av inspirerade arbetssätt och teknik för ökad trygghet, självständighet och utveckling hos brukaren
 • Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet

”Blandningen var bra, både kring byggande av LSS-bostäder samt att fylla dessa med innehåll”

”Bättre än mina förväntningar”


”Det kändes proffsigt från början till slutet. Bra bemötande på
alla plan”

”Bra blandning av innehåll”


”Innehållet i olika föreläsningar smälte bra samman och var
och en gav en ny synvinkel på sitt sätt” 

Pris

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Digital konferens 8.490 kr exkl. moms
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Tillbaka till kalendariet