Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020

Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål!

Konferens 11-12 maj i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Intervjuer
Ladda ner PDF
Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020
Anmäl dig

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020

11 2020-05-11 11:38:46 2020-05-11 11:38:46 38 Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020 Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Årets viktigaste konferens för dig som utvecklar LSS-boenden!

Det råder idag brist på kvalitativa och behovsanpassade LSS-boenden vilket får stora konsekvenser för individens levnadssituation, trivsel och hälsa! Därtill är många bostäder inte anpassade utifrån hyresgästernas krav, behov och önskemål.  Genom att arbeta mer strategiskt med LSS-boende har dock flera kommuner och privata aktörer visat att det är möjligt att utveckla både behovsanpassade och ekonomiskt hållbara bostäder som möter behoven.

Inför Ability Partners nya konferens Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020 har vi handplockat föreläsarna för att du ska få ta del av de mest aktuella praktikfallen och kunniga experter inom området! Du får fördjupande föreläsningar om utformning och utveckling av framtidsinriktade och behovsanpassade LSS-boenden. Du får konkreta arbetssätt och erfarenheter kring planering av nya  gruppbostäder, servicelägenheter och korttidsboenden.

Ta chansen att delta hela teamet på insipirerande och praktiskt inriktade kompetensutvecklingsdagar!

Ur innehållet

 • Strategisk planering och prognostisering för att effektivt möta efterfrågan av goda LSS-bostäder
 • Trygghet och självständighet för individen – arbetssätten för en god livs- och boendesituation
 • Så skapar du behovsanpassade gruppbostäder och servicebostäder – ta del av lyckade projekt
 • Att skapa attraktiva, tillgängliga och hälsofrämjande utemiljöer – goda exempel
 • Arkitektur, inredning och möblering – så skapas en hemlik, funktionell och tillgänglig boendemiljö
 • Välfärdsteknik och digitalt kognitivt stöd i hemmet – teknik som förenklar och skapar trygghet

Moderator och talare

Robin Berkhuizen

VDEmrahus

Speciellt inbjudna

Anna Thomsson

HandläggareSveriges kommuner och regioner

Ulrika Lifvakt

HandläggareSveriges kommuner och regioner

Jörgen Lundälv

Docent i socialt arbeteGöteborgs universitet (Fotograf Spectra bild)

Fredrik Larsson

Arkitekt och grundareLLP arkitektkontor

Cecilia Uneram

BrandingenjörUneram utveckling AB

Maria Schultz, Lokalstrateg, Örebro kommun
Haidi Faraj, Upphandlingsansvarig, Örebrobostäder AB
Ann-Sophie Gustafsson, Utvecklingsledare välfärdsteknik, Karlstads kommun
Per Calais, Stödassistent kognitionsteamet, Karlstads kommun
Carl-Mikael Feldt, Utvecklare, Eskilstuna kommun
Anders Lindström, Utvecklare, Eskilstuna kommun
Viktoria Rönnqivst, Boendekoordinator, Kungsbacka kommun
Christian Andersson, Utvecklingsledare, Kungsbacka kommun
Kia Mundebo, Utbildare, Kia Mundebo AB
Conny Bergqvist, Föreläsare och LSS-användare

 • Bli insatt i hur du kan kartlägga och identifiera behoven efter LSS-bostäder i er kommun och hur du utvecklar ert befintliga bostadsbestånd på bästa sätt
 • Få kunskap om vikten av behovsanpassade LSS-boenden och hur du kan utforma de fysiska miljöerna för ökad trygghet och självständighet för brukaren
 • Inspireras utav koncept för utveckling av kostnadseffektiva och kvalitativa LSS-boenden
 • Öka dina kunskaper kring arbetsätten bakom en god, modern och behovsanpassad LSS-boendeverksamhet
 • Lär dig hur du kan utforma boendets ute- och innemiljö och vilka positiva effekter det har på brukaren
 • Få goda exempel på lyckade utvecklingar av moderna LSS-boenden som möter brukarnas behov, krav och önskemål
 • Ta del av inspirerade arbetssätt och teknik för ökad trygghet, självständighet och utveckling hos brukaren
 • Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet

”Blandningen var bra, både kring byggande av LSS-bostäder samt att fylla dessa med innehåll”

”Bättre än mina förväntningar”


”Det kändes proffsigt från början till slutet. Bra bemötande på
alla plan”

”Bra blandning av innehåll”


”Innehållet i olika föreläsningar smälte bra samman och var
och en gav en ny synvinkel på sitt sätt” 

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Anmäl dig senast 13 mars
Konferens 6.990 kr – 1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 8 maj
Konferens 7.490 kr – 1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris
Konferens 8.490 kr

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms för konferensen.

Tillbaka till kalendariet