Framtidens boende för äldre 2022

Strategisk planering och byggnation av attraktiva boendemiljöer för äldre


31 mars 2022
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Anmäl dig
Ladda ner PDF

Framtidens boende för äldre 2022

31 2022-03-31 11:38:46 2022-03-30 11:38:46 38 Framtidens boende för äldre 2022 Strategisk planering och byggnation av attraktiva boendemiljöer för äldre Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Sveriges mest uppskattade konferens för dig som utvecklar framtidens boendemiljöer för äldre!

Pandemin har drabbat de äldre hårt och visat på hur viktigt det är med goda boendemiljöer för äldre och att tänka nytt i utformningen av trygghetsbostäder och särskilda boenden. Det saknas en god samhällsplanering där bostäder och boenden för äldre prioriteras i tidiga skeden för att skapa förutsättningar för äldre att bo bra hela livet.

På Ability Partners nya konferens Framtidens boende för äldre 2022 får du möjlighet att under en kunskapsspäckad dag ta del av viktiga erfarenheter kring att utveckla behovsanpassade och attraktiva boendemiljöer för äldre. Du får ta del av forskning kring planering och utformning av goda boendemiljöer och flera praktikfall om boendeplanering och funktionsprogram samt byggnation av särskilda boenden för äldre.

Ta chansen – anmäl dig och dina kollegor och få nya insikter på Sveriges viktigaste äldreboendekonferens!

Ur innehållet

  • Så möter vi behoven av attraktiva och hälsofrämjande boendemiljöer för äldre – aktuell forskning och praktiska erfarenheter
  • Smart planering av bostads- och lokalresurser för att få behov och ekonomi att gå ihop
  • Om- och nybyggnationer av särskilda boenden – så nås ett lyckat projekt med ekonomi i balans och med nöjda hyresgäster och personal
  • Coronapandemin och särskilt boende – vad har vi lärt oss och hur kan lokalerna stötta verksamheten?
  • Hälsofrämjande utemiljöer – så möjliggör du en kvalitativ, trygg och rekreativ utevistelse
  • Multifunktionshus, generationshus, digitalisering och smarta hem – trender och framtid

Moderatorer

Petra Sandberg

KompetensområdesansvarigSehlhall Fastigheter

Anton Bergkvist

KompetensområdesansvarigSehlhall Fastigheter

Expertanföranden

Helle Wijk

Professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö samt vård av äldreGöteborgs universitet

Madeleine Liljegren

DoktorandGöteborgs universitet

Susanne Clase

ArkitektWhite arkitekter

Jonas Ek

Projektledare Digital hälsaRISE

Malin Edlund Fransson

Expert digitalisering vård och omsorgRISE

Övriga talare och praktikfall

Claes Löfström

LokalstrategStockholms stad

Karl Frisell

Chef nybyggnationMicasa Fastigheter AB

Kristin Norrgård

Projektledare och stabschefArvika kommun

Christer Kilersjö

VDEksta Bostads AB

Malin Casten Carlberg

InnovationsledareHemsö Fastigheter

Mia Chaib

Stabschef lokalplanering, socialförvaltningenJönköpings kommun

”Bland det bästa jag har varit på”

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten”

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Pris konferens 7.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris digital konferens 6.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet