Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Att svara upp mot framtida lokalbehov och lärmiljöer

Konferens 11-12 november
Stockholm eller digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Intervjuer
Ladda ner PDF
Framtidens skol- och f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er 2020
Anmäl dig

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

11 2020-11-11 11:38:46 2020-11-11 11:38:46 38 Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Du kan tryggt anmäla dig till våra konferenser!

 • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream med chat.
 • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
 • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som planerar och bygger skolor och förskolor!

Omställningen till framtidens skola och lärmiljöer – hur gå från vision till färdig skola?

Samhället och kommuner står idag inför en stor utmaning  med de många ny- och ombyggnationer av skolor och förskolor som behöver göras. Vad säger forskningen om vad som är väl fungerande och tillgängliga lärmiljöer i skolan? Hur kommer digitalisering och IoT in i din planering av en ny skola? Hur planerar du skol- och förskolebyggnation för bästa ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet? Hur lyckas du med projektet, från idé till färdig byggnad?

På konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskapen inom området! Det är här, när branschen utbyter erfarenheter, som det till stor del avgörs hur väl vi når målet om goda skol- och förskolemiljöer för framtiden!

Konferensen tar också upp hur situationen med coronapandemin gett oss nya lärdomar och kunskaper i vår planering och byggnation av en pedagogiska lokaler.

Ur innehållet

 • Den senaste forskningen inom planering och byggnation av skolor och förskolor
 • Att lyckas i tidiga planeringsskeden för en social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet
 • Lärmiljöer i dagens skola – utformning, möblering och inredning för tillgängligt lärande
 • Digitalisering av skolan och distansundervisning – vad betyder det för din skolbyggnation?
 • Smarta hus, IoT och sensorstyrd teknik – möjligheter för såväl undervisning som för drift
 • Ombyggnation av äldre skolhus till moderna lärmiljöer med en god luft-, ljus- och ljudmiljö
 • Skol- och förskolebyggen när de blir som bäst – receptet för ett lyckat projekt

Expertanföranden

Louise Lindquist Sassene

ArkitektÅWL Arkitekter

Robert Ramberg

Professor, Institutionen för data- och systemvetenskapStockholms universitet

Christian Nilsson

UpphandlareSKL Kommentus

Christer Holger

VDSveafastigheter Bilda och Grundare, Skapaskolan

Pia Westford

Arkitekt och forskare i samhällsbyggnadRISE

Moderator

Magnus Nyberg Blixt

Verksamhetsutvecklare med fokus på tillgänglig lärmiljöUppsala kommun (Foto: Andy Foster)

Frank Wedding, Rektor, Halmstads kommun
Christian Persman, Projektledare, Arvika kommun
Stella Lindstam, Arkitekt, Tovatt Architects & Planners
Cecilia Skarke, Rektor, Stockholms stad
Linda Ekstrand, Utbildningschef, Sollentuna kommun
Sofi Nilsson, Arkitekt, White arkitekter
Ann Kristin Kier, Arkitekt, KANT Arkitekter

”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”

”Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från dessa två dagar”

”Bland det bästa jag har varit på”

 • Öka dina kunskaper om strategisk planering av skol- och förskolebyggnation för att möta framtida behov
 • Lyssna till forskning och beprövad erfarenhet om framtidens lärmiljöer i skolan och förskolan
 • Inspireras till att nå ett lyckat skolbyggnadsprojekt som går hand i hand med verksamheten
 • Upptäck nya arbetsätt i planeringsarbetet av förskolebyggnation som snabbar på och kvalitetssäkrar processen
 • Ta del av erfarenheter från nyligen byggda skolor och förskolor där fokus legat på miljövänligt byggande och framtidens lärmiljöer
 • Fördjupa dig i inkluderande och trygga lärmiljöer – arkitektur, möblering och inredning av skolans ytor och klassrum
 • Lär dig mer om utformningen av förskolans lokaler där du kan bygga in en flexibilitet för skiftningar i pedagogik och barngruppernas storlek
 • Inspireras till att bygga in fysisk aktivitet och göra skolmiljöerna aktiva även efter skoltid
 • Få kunskaper om omställningen till innovativa lärmiljöer och skolutveckling i samband med ny- och ombyggnaiton
 • Öka dina kunskaper om utvecklingen av hållbara utemiljöer i skolan och förskolan

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 11 september
Konferens 6.990 kr – 1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 23 oktober
Konferens 7.790 kr – 700 kr i rabatt
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 11 september
Digital konferens 5.990 kr 2.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 23 oktober
Digital konferens 6.790 kr 1.700 kr i rabatt
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Ordinarie pris 8.490 kr

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet