Framtidens skol- och förskolemiljöer 2019

Strategisk planering och byggnation av effektiva och hållbara utbildningsmiljöer

Konferens 14-15 oktober 2019
Allmänt
Program / Talare
Intervju
Ladda ner PDF
Framtidens skol- och f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er 2019
Anmäl dig

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2019

14 2019-10-14 11:38:46 2019-10-15 11:38:46 38 Framtidens skol- och förskolemiljöer 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Planering av framtidens miljöer för skolan och förskolan – var med du också när branschen samlas!

Framtidens skol- och förskolemiljöer arrangerades för första gången 2012 och är idag den självklara konferensen och mötesplatsen för alla som arbetar med strategisk planering av framtidens skol- och förskolemiljöer.

Vi lovar fartyllda dagar med forskning, praktikfall och nätverkande med +100 deltagare! Varmt välkommen!

Ur innehållet

 • Att möta framtida lokalbehov – processen från planering i tidiga skeden till smart lokalutformning
 • En lyckad skol- och förskolebyggnation – så får du in verksamhetens behov och styr mot gemensamma mål
 • Att skapa hållbara skol- och förskolemiljöer som erbjuder en god luft-, ljud och ljusmiljö
 • Utemiljöer i skolan och förskolan – att skapa dynamiska lärmiljöer där inne- och utemiljön är tätt integrerade
 • Hur den fysiska miljön, möblering och inredning kan skapa möjligeter för ökat lärande och trygghet

Speciellt inbjudna

Mia Heikkilä

Docent i pedagogikMälardalens högskola

Anneli Frelin

Professor i didaktikHögskolan i Gävle

Jan Grannäs

Universitetslektor, docent i didaktikHögskolan i Gävle

Peter C Lippman

Associate AIA, REFP, M.Psych., B.Arch.Places Created for Learning, Australien

Torbjörn Wrange

ESD-facilitator (UNESCO GAP)Karlstads kommun

Moderator

Louise M Eriksson

RektorLandamäreskolan, Göteborgs stad

Elin Sezayesh, Rektor Hyllievångsskolan, Malmö stad
Madeleine Nordenknekt, Arkitekt, Liljewalls arkitekter
Yvonne Ohlsson, Lokalplanerare och arkitekt, Kungsbacka kommun
Emina Kovacic, Stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun
Charlotte Kristensson, Arkitekt, Fojab arkitekter
Mikael Iselow, Utvecklingsledare, Göteborgs stad
Cecilia Kollai, Lokalsamordnare, Region Gotland
AnnaMaria Jörnhammar Englund, Projektledare, Region Gotland
Christer Holger, Verksamhetschef och grundare, Skapaskolan
Paul Rogers, Dagsljusspecialist och arkitekt, BAU
Lennart Nilsson, Akustiker, LN Akustikmiljö AB

 • Öka dina kunskaper om strategisk planering av skol- och förskolebyggnation för att möta framtida behov
 • Lyssna till forskning och beprövad erfarenhet om framtidens lärmiljöer i skolan och förskolan
 • Inspireras till att nå ett lyckat skolbyggnadsprojekt som går hand i hand med verksamheten
 • Upptäck nya arbetsätt i planeringsarbetet av förskolebyggnation som snabbar på och kvalitetssäkrar processen
 • Ta del av erfarenheter från nyligen byggda skolor och förskolor där fokus legat på miljövänligt byggande och framtidens lärmiljöer
 • Fördjupa dig i inkluderande och trygga lärmiljöer – arkitektur, möblering och inredning av skolans ytor och klassrum
 • Lär dig mer om utformningen av förskolans lokaler där du kan bygga in en flexibilitet för skiftningar i pedagogik och barngruppernas storlek
 • Inspireras till att bygga in fysisk aktivitet och göra skolmiljöerna aktiva även efter skoltid
 • Få kunskaper om omställningen till innovativa lärmiljöer och skolutveckling i samband med ny- och ombyggnation
 • Öka dina kunskaper om utvecklingen av hållbara utemiljöer i skolan och förskolan med fokus på likvärdighet

”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”

”Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från dessa två dagar”

”Bland det bästa jag har varit på”

4,5 i snittbetyg vid den senaste konferensen (skala 1-5)

Pris

Konferens 8.490 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet